RAMPPI

Uutiset

Vaasa Picnic hakee kesäksi esiintyjiä

Oletko innostunut musiikin, teatterin tai muun esittävän taiteen harrastaja? Tarjoamme mahdollisuutta työskennellä osa-aikaisesti kesän aikana Vaasa Picnicissä, jossa myös paikalliset nuoret pääsevät näyttämään taitojaan!

Kesäartistin työtehtäviin kuuluu esiintyminen mm. Vaasa Picnic -kaupunkitapahtumassa, torilla, kävelykadulla sekä palvelutaloissa. Esiintyjällä tulee olla harjoiteltu ohjelmisto ja valmius 45 minuutin mittaisiin esiintymistilaisuuksiin. Tehtävä on osa-aikainen ja paikkoja on useita touko-elokuun aikana. Palkka on tuntiperusteinen.

Lisätietoja: Kulttuurikeskus, kulttuurisihteeri Leena Nyqvist, p. 06 325 3747, leena.nyqvist@vaasa.fi

***

Sommarartister söks till Vaasa Picnic-stadsevenemanget!

Är du en ivrig utövare av musik, teater eller annan scenkonst? Vi erbjuder dig möjlighet till deltidsarbete under sommaren på Vaasa Picnic, där också de lokala ungdomarna får visa vad de kan!

Sommarartistens arbetsuppgifter består av uppträdanden vid bl.a. Vaasa Picnic-stadsevenemanget, på torget, gågatan samt i servicehus. Artisten ska besitta en inövad repertoar och vara beredd att framföra 45 minuter långa uppträdanden. Uppgiften är på deltid och antalet platser är flera under maj-augusti. Lönen utbetalas på timbasis.

Ytterligare information: Kulturcentret, kultursekreterare Leena Nyqvist, tfn 06 325 3747, leena.nyqvist@vasa.fi.

Saman kategorian muut uutiset